Logo OKPS

Odborová organizace při Kanceláři Poslanecké Sněmovny

Respekt, slušnost, spolupráce

Kdo jsme?

Jsme Odbory KPS. Dne 26. října 2017 založili zaměstnanci odborovou organizaci, poprvé v Poslanecké sněmovně. Základní odborová organizace je součástí Odborového svazu státních orgánů a organizací. Hájí práva a oprávněné zájmy zaměstnanců, zastupuje je v kolektivním vyjednávání. Spočívá na demokratických hodnotách a zásadách, na úctě k lidské důstojnosti a svobodě.

Naše cíle

Hájit zaměstnance

 • Chránit a prosazovat zájmy zaměstnanců na pracovišti
 • Zajistit, aby se zaměstnanci na pracovišti cítili dobře. Vyjednávat a spravovat kolektivní smlouvu
 • Zastupovat členy v řízeních o řešení stížností a sporů
 • Vyjednat lepší mzdové a pracovní podmínky
 • Chránit zaměstnance před nekalými pracovními praktikami
 • Poskytnou pracovníkům platformu pro vyjednávání o lepších výhodách, benefitech a dodržování zákoníku práce

Spolupracovat se zaměstnavatelem

Zaměstnavatelé mají ze zákona vůči odborovým organizacím své povinnosti. Jedná se o povinnost získat souhlas odborové organizace, například ke zrušení pracovního poměru zaměstnance, povinnost informovat odborovou organizaci o mzdách a finanční situaci ve firmě, povinnost projednávat zamýšlené úkony s odborovou organizací. Další povinnosti plynou zaměstnavateli z kolektivní smlouvy. Například povinnost projednat organizační řád, platový řád smí zaměstnavatel měnit pouze se soulasem odborové organizace.

Cíle zaměstnavatele a cíle odborů by měly být společné. Chceme efektivní, moderní, dobře fungující úřad. Prioritou odborů je soustředit se na spokojenost zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že pouze spokojený zaměsnanec je schopen tyto cíle naplňovat.

Členství

Členství v odborech je vůči zaměstnavateli anonymní. Členové a členky odvádějí odborové organizaci měsíční příspěvek ve výši 1 % ze svého čistého platu. Zaměstnavatel nesmí požadovat od svých zaměstnanců informace o jejich členství v odborech. Odbory násobí šance zaměstnance proti zvůli zaměstnavatele. Pouze početně silné odbory mohou prosazovat zájmy zaměstnanců!

Přihláška
Žádost o srážky z platu

Benefity

 • Bezplatné právní poradenství
 • Právní zastupování při pracovněprávních sporech   JUDr. Rudolf Pospíšil
    tel.: +420 731 609 460
    e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz
 • Konzultace
 • Teamové akce
 • Rekreace
 • Poukázky
 • více...

 • odboryplus.cz - portál plný výhod

Kontakt

Předseda

Zdeněk Vajda

(+420) 774 643 365

Adresa

Základní odborová organizace

Odborového svazu státních orgánů a organizací

při Kanceláři Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1 - Malá Strana

Číslo účtu: 115-7310390237/0100

IČO: 06557589