Logo OKPS

Odborová organizace při Kanceláři Poslanecké Sněmovny

Respekt, slušnost, spolupráce

Dokumenty

Usnesení

ČísloDatumVěc
5010. dubna 2024k „Otevřenému dopisu vedoucímu Kanceláře“
4427. února 2024k návrhu na změnu Platového řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny
4325. ledna 2024k Dodatku č. 1 Pracovního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny
4216. ledna 2024k návrhu změn Zásad pro používání Fondu kulturních a sociálních potřeb v Kanceláři Poslanecké sněmovny
4026. září 2023k návrhu organizační změny k 1. 10. 2023 v Kanceláři Poslanecké sněmovny
3912. září 2023k návrhu organizační změny k 1. 10. 2023 v Kanceláři Poslanecké sněmovny
387. září 2023k čerpání mimořádného osobního volna zaměstnanců Kanceláře PS PČR dne 29. 9. 2023
3729. srpna 2023k návrhu Organizačního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny
3618. května 2023k čerpání mimořádného osobního volna zaměstnanců Kanceláře PS PČR dne 7. 7. 2023
357. března 2023k dodržování Zákoníku práce při jednáních Sněmovny
2612. ledna 2023k návrhu Zásad pro používání Fondu kulturních a sociálních potřeb v Kanceláři Poslanecké sněmovny
257. října 2022k návrhu Organizačního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny
1923. srpna 2022k návrhu Pracovního řádu KPS
1718. ledna 2022k Zásadám pro používání Fondu kulturních a sociálních potřeb v Kanceláři PS PČR
1422. září 2021k přípravě Kolektivní smlouvy na další období
1316. září 2021k Dohodě o jiném postupu při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou s ohledem na důvody spočívající ve zvláštní povaze práce
1210. srpna 2021k poskytnutí pracovního volna zaměstnancům v ministerstvech a jiných orgánech státní správy po očkování proti onemocnění
1111. ledna 2021ke zřízení etické komise KPS PČR
1014. prosince 2020ke zřízení etické komise KPS PČR
914. prosince 2020ke zřízení bufetu v prostorách PS PČR
829. června 2020k Dodatku č. 4 k Pracovnímu řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny
724. června 2020k Dodatku č. 3 k Pracovnímu řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny
619. června 2020ke změně podepisování žádostí FKSP předsedou Základní odborové organizace
512. června 2020k připravované změně Pracovního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (Dodatek č. 3 „krátké znění“ a Příkaz č. _/2020)
410. března 2020k zajištění bezpečnosti zaměstnanců Kanceláře PS PČR
33. února 2020k zajištění bezpečnosti zaměstnanců Kanceláře PS PČR

Další

Dokumenty, které se zde nenacházejí, nemají veřejný charakter. V případě zájmu do jejich o nahlédnutí nás neváhejte kontaktovat.